Thereon Trickling Gazer

Made In Scotland From Petter.

Bygga garaget själv

Har du någonsin tänkt på att bygga ett garage själv och för hand? Nej, jag tänkte väl det. Många har aldrig tänkt tanken men det är intressant att det finns att köpa garage byggsats för alla instanser och för alla som är med i leken. Jag kan ju tycka att man ska se till att bygga själv om man är mån om att göra det bra och ifall man kan göra det. Men har man inte möjligheten att göra det själv eller har inte tid, så kanske man väljer att inte göra det. Jag tycker till exempel att man ska få en sådan sak som att bygga ett garage att bli något njutfullt och roligt för hela familjen.